CATALOGUS
Configurator
Winkel zoeken
CATALOGUS

Vergelijk­ing van kachels

Vergelijking van kachels

Hier kunt u drie kachels naar keuze met elkaar vergelijken op vlak van grootte, vermogen, uitvoering en technische gegevens.

oven placeholder
oven placeholder
oven placeholder
Kenmerken
Lucht­dicht / ruimteluchton­afhanke­lijk
Ruimtelu­chonafhanke­lijk
Dynam­ic-air-reg­u­la­tion
Automa­tis­che asver­wi­jder­ing
Rook aansluit­ing bove­naan
Spe­icher­paket
Touch­screen
Draaibaar
Keramis­che kook­plaat
Oven­vak
Energie-effi­ciën­tieklasse A
Energie-effi­ciën­tieklasse A+
Energie-effi­ciën­tieklasse A++
RIKA FIRENET
RIKA VOICE
RIKA POW­ER­STONE
RIKATRONIC3
RIKATRONIC4
RIKA MUL­TI­AIR
Technische data
Ver­brand­ings­gas­mas­sas­troom
Rook­gastem­per­atu­ur
Brand­stofver­bruik
CO-waarde
CO-waarde (vol ver­mo­gen)
Gewicht (afhanke­lijk van de uitvo­er­ing)
Kle­in­ste warmtev­er­mo­gen
Ver­mo­gen
Min­i­male aan­vo­er­druk
Ver­bruik van pel­lets
Te ver­war­men ruimte
Werk­ings­graad
Diam­e­ter rook­gasafvo­er­pi­jp
Diam­e­ter verse-luchtaansluit­ing
A*: Aansluithoogte met orig­inele hoekpi­jp
B*: Aansluithoogte met rook­gasafvo­er­pi­jp aan de achterz­i­jde
C*: Diepte met orig­inele hoekpi­jp
D*: Pro­fun­di­dad parte pos­te­ri­or de la est­u­fa en el cen­tro del tubo de sal­i­da de humos
F*: Rook­gasafvo­er­pi­j­paansluit­ing van rechts
H*: Verse-luchtaansluit­ing van links
G*: Aansluithoogte verse lucht
Technologieën
RIKA FIRENET
RIKA MUL­TI­AIR
RIKA POW­ER­STONE
RIKATRONIC3
RIKATRONIC4
RIKA VOICE
Schetsen met afmetingen
Hier vindt u de technische gegevens gemarkeerd met een *.