Catalogus Stores
Configurator
Winkel zoeken
CATALOGUS

Duurza­amheid

Natu­ur gaat ons aan het hart

SAMEN VOOR DUURZAAMHEID.

De toekomst houdt ons bezig: Een verantwoordelijke omgang met natuurlijke hulpbronnen zorgt voor een ecologische balans en stelt – ook voor de toekomstige generaties – een leefbaar ecosysteem veilig.

Het behoud van de natuur is vanouds een belangrijk aspect van de bedrijfsfilosofie van RIKA. Daarom ontwikkelen wij continu onze technologieën in de richting van minder brandstofverbruik en minder emissie. Alleen zo kunnen we tegemoetkomen aan de uitdagingen van deze tijd en kunnen we onze klanten duurzame producten aanbieden. Daarom leveren zowel wij als u met onze producten een bijdrage aan milieubehoud.

Wij voelen ons geroepen

We houden ons aan verscheidene vereisten en certificeren onze kachels conform de strengste internationale richtlijnen:

 • BImSchV Duitsland
 • Verordening inzake het voorkomen van luchtverontreiniging Zwitserland
 • DiBt-toelating Duitsland
 • Oostenrijks milieulabel
 • VHI + VKF (Houtenergie Zwitserland)

Eco-label

Met het Oostenrijkse milieulabel worden producten bekroond die duurzaam geproduceerd worden en het milieu betrekkelijk weinig schade toebrengen.

www.umweltzeichen.at

Als marktleider op het gebied van innovatie en kwaliteit hebben we vanzelfsprekend een andere kijk op op thema's als duurzaamheid, milieu en efficiëntie.

ZO DRAAGT RIKA BIJ TOT DUURZAAMHEID

 • De internationale normen, bijvoorbeeld voor emissie, zijn voor ons dan ook nooit maatgevend, maar vormen de ondergrens. Wij hebben een andere ambitie: het hoogst haalbare.
 • Alle hout- en pelletkachels van RIKA presteren nu al duidelijk beter dan de door de wetgever voorgeschreven waarden voor fijn stof en CO-gehalte, zodat ze ook in de toekomst zonder beperkingen kunnen worden gebruikt.
 • Ze verwarmen effectief en zuinig dankzij de modulerende luchttoevoer Rikatronic³, het gepatenteerde luchtgeleidingssysteem (RLS) en de innovatieve pelletkachel-technologie, en bieden een maximaal rendement.

ZO DRAAGT U MET KACHELS VAN RIKA BIJ AAN DUURZAAMHEID

 • Biomassa is afkomstig uit de regio, groeit weer aan en is met een overzienbare groeitijd planbaar.
 • Biomassa is een regeneratieve klimaatneutrale energiebron, omdat bij verbranding niet meer kooldioxide (CO²) aan het milieu wordt afgegeven dan de boom tijdens de groei heeft opgenomen uit de atmosfeer.
 • Door de verbranding van resthout, dat bij het onderhoud van bossen beschikbaar komt, is het gebruik van hout voor energiedoeleinden zowel ecologisch als economisch verantwoord.
 • Verwarming met hout vermindert de emissie van fossiele brandstoffen en dus ook het broeikaseffect, dat een doorslaggevende rol speelt bij de opwarming van de aarde.

EUROPESE MILIEUDE­SIGN-REGELIN­GEN

Vanaf 2022 geldt de Europese milieudesign-richtlijn. Hierin staat dat deze kachels voortaan alleen nog maar op de markt mogen worden gebracht, als ze voldoen aan bepaalde energie-efficiënte eisen en emissiedrempelwaarden. RIKA-kachels voldoen daarom nu al aan het milieudesign.

Naar de blogs